Coaching

OVER HET VERLEGGEN VAN GRENZEN

Een coach is voortdurend benieuwd naar onontgonnen of weinig gebruikte krachtbronnen bij de coachee. Als coaching goed gebeurt, heeft ze heel vaak een winst aan innerlijke kracht tot gevolg. Een toename ook aan ‘zin’ om dingen aan te pakken, aan enthousiasme, engagement en een toenemend zelfvertrouwen!

uit ‘Inspirerend coachen’ – Jef Clement

Houding Adem Stem